จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายนที่ผ่านมา ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (วัดบ่อน้ำทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีกำหนดเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินในวัน ๑๖ ตุลาคมนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยชมพู อำเภอแม่แตง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เคยเสด็จเยือนเมื่อครั้งที่ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของวัดและฝาผนังวิหาร จึงมีพระดำริที่จะบูรณะให้ดีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า พิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดจัดให้มีขึ้นขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคมนี้ โดยจะมีกิจกรรมสำคัญก่อนการถวายผ้าพระกฐิน จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ การเข้าปริวาสกรรมของพระสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ ตุลาคม, พิธีแต่งดาและสมโภชองค์พระกฐิน และพิธีกวนข้าวทิพย์ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม, และพิธีถวายผ้าพระกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม

โอกาสนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน และชาวอำเภอแม่แตง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อติดตั้งรอบบริเวณวัดและสถานปฏิบัติธรรม อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนผู้สักการะบูชา และมีความประสงค์จะร่วมตั้งโรงทานให้พระสงฆ์และฆราวาสที่ร่วมกิจกรรมงานบุญของวัด ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ ตุลาคมนี้ สามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, และที่ว่าการอำเภอแม่แตง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว และสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *