จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อน “เชียงใหม่ นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา”

จังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นแนวในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ก้าวสู่ เชียงใหม่ นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อหารือแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีทิศทางชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ เชียงใหม่ นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมถึงสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

อนึ่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จะจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไป

นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *