จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เยาวชนคนดีสู่การเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เยาวชนคนดีสู่การเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะต่อส่วนรวม ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้โดยเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ และปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนำความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการลงมือปฏิบัติจริงได้ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๑๕ คน เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนักวิชาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *