จังหวัดเชียงใหม่รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในการร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรม

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมี นายเบน สวัสดิวัฒน์ ทอมสัน กงสุลอังกฤษกิตติมศักดิ๋ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, และผู้แทนภาครัฐและภาคประชาสังคม ได้แก่ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและแก้ปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

ที่ประชุมหารือการขับเคลื่อนพื้นที่บูรณาการร่วมเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักต่อเนื่องตลอดปี และเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในทุกมิติ ทั้งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน โดยจะเริ่มขับเคลื่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ “อินทนนท์โมเดล” เป็นที่แรก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการมอบหมายให้คณะทำงานแต่ละคณะไปหารือนำเสนอข้อมูลในทุกมิติ และนำข้อมูลที่หารือมาหาความเห็นชอบในครั้งนี้ เพราะขณะนี้มีคณะทำงานบางชุดมีความพร้อมในการขับเคลื่อนแล้ว

ที่ประชุมนำเสนอแนวคิด “อินทนนท์โมเดล” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหารือและสามารถร่วมบูรณาการขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ ขณะเดียวกันคณะทำงานแต่ละคณะก็จะขับเคลื่อนในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงพื้นที่นอกเป้าหมาย โดยจะมอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการบูรณาการประสานการทำงานในพื้นที่นอกเป้าหมายควบคู่กับพื้นที่ที่คณะกรรมการฯ ดำเนินการขับเคลื่อน ซึ่งเมื่อถึงขั้นการขยายผลก็จะสามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม และนันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *