จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคมนี้

จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่จะเสด็จทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง ในวันที่ ๑๖ ตุลาคมนี้

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการเสด็จทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (วัดบ่อน้ำทิพย์) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคมนี้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยชมพู อำเภอแม่แตง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เคยเสด็จเยือนเมื่อครั้งทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของวัดและผนังวิหาร จึงทรงมีพระดำริที่จะบูรณะให้ดีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหากมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน (สาขาแม่แตง) หมายเลขบัญชี ๐๒๐-๓๓๓-๒๖๐-๘๓๒ ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน)

นันธิกา กิจปาโล และสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน