จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นายมารีโอ ไวลด์

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ชาวต่างชาติผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย ๑๓ ชีวิต ที่ติดภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ชาวออสเตรียที่ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย ๑๓ ชีวิต ที่ติดภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนายมารีโอ ไวลด์ มีประสบการณ์ด้านการปีนหน้าผาและการผจญภัยในถ้ำ และเป็นครูผู้ฝึกสอนในสมาคมงานกู้ภัยนานาชาติ ทำให้การค้นหาและกู้ภัยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น ๑๒ คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน จนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ชาวต่างชาติที่ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัยในครั้งนั้น จำนวน ๑๑๕ ราย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอัญเชิญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสถานเอกอัคราชทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วบางส่วน แต่ยังมีชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ราย ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศได้ จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ดังกล่าวแล้ว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นการเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้

ศราวุธ เจิมจันทร์, นันธิกา กิจปาโล, ปรเมษฐ ณ ลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *