จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้แทนเข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ดังกล่าว

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนเพื่อปลูกผักไว้กินเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กิจกรรม ๑ ครัวเรือน ๑ แปลงผัก ๑ เสวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๕ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๗,๖๓๕ ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนทั้งหมดสมัครเข้าร่วมโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ครัวเรือนละ ๑๐ ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธร ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ กะเพรา ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักคะน้า พริกขี้หนู ฟักแฟง มะเขือยาว และโหระพา รวม ๗๖,๓๕๐ ชุด

อนึ่ง สำหรับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งฯ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี และเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

ทีมงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *