จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของวีรกษัตริย์ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมครั้งสำคัญของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๔ แห่งมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๔ ขณะพระชนมายุ ๔๗ พรรษา และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ สิริพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา นับเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศ ๑๗ ปี พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ทรงใช้พระบรมราโชบายผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสว่า “อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงคิดหาดีในของเก่าและของใหม่” ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถล้ำเลิศ ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการอันเป็นพระราชดำริริเริ่มที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *