จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมะและร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงาน ด้วยการประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามถนนสายหลักและสี่แจ่งคูเมือง พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน สำหรับสถานศึกษาก็ให้จัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมให้เด็กและเยาวชน ส่วนสถานประกอบการ ร้านค้า และสถานเริงรมย์ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การจัดงานในวันนี้มีการถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าคณะอำเภอและผู้แทนคณะสงฆ์ทั้ง ๒๕ อำเภอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์ตลอดช่วงเข้าพรรษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร “บัวขาว” ให้แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบและกลุ่มสตรีแม่บ้านดีเด่นในแต่ละอำเภอที่ร่วมกันส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ทั้งการเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ และล้างห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว /และสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *