งาน NSP INNOVATION FAIR 2020 โชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Connects The Future ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจัดเต็ม โชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมจาก ๗ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด “Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต” ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายนนี้

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 งานแสดงผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ฃนิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และผู้แทนจาก ๗ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิด

งาน NSP INNOVATION FAIR 2020 จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายนนี้ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ทดสอบตลาดให้ผู้ประกอบการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการขยายตลาดเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการติดอาวุธและสร้างโอกาสให้แก่ Startup ภาคเหนือ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจว่า กลไกในการบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนั้นจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมผนวกไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับการสร้างศักยภาพด้านกำลังคนและชุมชนด้วยการสนับสนุนผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชนและภาคสังคมต่อไป

นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *