งาน Lanna Expo 2019 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ที่เชียงใหม่

Lanna Expo 2019 งานประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ นำของดีของเด่นและสินค้า OTOP จากทั้ง ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดแสดงและจำหน่ายภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2019 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมชมงานจำนวนมาก

งาน Lanna Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๗ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน และภาคเอกชน รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน): TCEB เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเน้นการแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลก

ภายในงาน Lanna Expo 2019 มีการแบ่งพื้นที่เป็น ๑๐ โซนกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นโซน Northern Thailand Food Valley ซึ่งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของภูมิภาค เช่น กาแฟ เป็นต้น, โซน Lanna Handicraft Festival จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม และหัตถศิลป์ร่วมสมัย, โซน International ซึ่งเป็นโซนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ, โซน Health Fair นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย, และโซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี ๔ จังหวัด ซึ่งจังหวัดลำพูนนำผ้าไหมยกดอกลำพูน ราคากว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท มาจัดแสดง และนำสิ่งที่ดีที่สุดของจังหวัดลำพูนมานำเสนอ มีการแสดงของผญ๋าล้านนา มีการจำลองพระธาตุสำคัญของ ๔ จังหวัด, และมีผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นความสุดยอดของจังหวัดลำพูนมาจัดแสดงและจำหน่าย, ส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการนำของดีวิถีแม่ฮ่องสอนจาก ๗ อำเภอมาจัดแสดง เป็นวิถีชาติพันธุ์ สินค้าปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และยกหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีมาจัดแสดง เช่น หมู่บ้านเครื่องเงิน และผ้าปักม้ง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นอย่างมาก, จังหวัดลำปางซึ่งเป็นเมืองหัตถอุตสาหกรรม มีการีจัดสินค้ามาแสดงและจำหน่าย จำนวน ๑๕ ร้านค้า ทุกร้านค้าล้วนเป็นสุดยอดของดีของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะเครื่องเซรามิกที่มีชื่อเสียง และคัดผลิตภัณฑ์ใหม่ทำเป็นลูกประคบ ซึ่งพบได้ในงานนี้ อีกทั้งมีงานไม้ งานแกะสลักไม้ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้าพื้นเมืองที่เป็นของดีของลำปาง, และจังหวัดเชียงใหม่มีการนำเครื่องศิลาดลชุดกาแฟ แจกันที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาจัดแสดง และมีกระเป๋าไข่นกกระจอกเทศ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม รวมถึงเครื่องเงินที่มีมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐.๐๐๐ บาท มาจัดแสดงและจำหน่าย

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันช้อป ชิม และเที่ยวงาน Lanna Expo 2019 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *