งานเลี้ยงฉลองและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัล เชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอสันทราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด งานเลี้ยงฉลองและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลเชียงใหม่ กอล์ฟคลับ จำกัด พร้อมทั้งผู้ร่วมแข่งขันทุกประเภท ร่วมงาน

กองทุนหมอเจ้าฟ้า เป็นกองทุนคงยอดเงินต้น ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรทุนจะใช้จ่ายจากเงินผลประโยชน์ของกองทุน โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภททุน คือ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๑ เป็นทุนสำหรับอาจารย์แพทย์เพื่อไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  และกองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒ เป็นทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่มีความจำเป็นทางการเงินสำหรับนักศึกษา ๖ คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสัตวแพทยศาสตร์

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน