คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง โดยมีการบรรยาย ๓ หัวข้อ ได้แก่ ผลของฝุ่นพิษต่อสุขภาพ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์, ป้องกันตัวอย่างไรกันดี โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เด็กนักเรียนเสี่ยงอย่างไร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เหล่าอารยะ อาจารย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวนมาก

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว