คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day) เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ มีนาคมที่ผ่านมา ณ โถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันการได้ยินโลก โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

งาน วันการได้ยินโลก นี้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย, และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดขึ้น ด้วยองค์การอนามัยโลกมุ่งเน้นเรื่องการตรวจพบปัญหาการได้ยินและฟื้นฟูการได้ยินตั้งแต่ระยะแรก จึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่มีเพิ่มมากขึ้น

อาจารย์แพทย์หญิงศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ อาจารย์ประจำหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ ๓ มีนาคมของทุกปี เป็น วันการได้ยินโลก (World Hearing Day) เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกำหนดให้วันที่ ๓ มีนาคมของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลกนั้น เนื่องจากวันที่ ๓ เดือน ๓ มีลักษณะคล้ายใบหูสองข้าง จึงง่ายต่อการจดจำ และปีนี้องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการตรวจการได้ยิน (Check your hearing) โดยรณรงค์ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะมีภาวะสูญเสียการได้ยิน ให้มีโอกาสตรวจการได้ยินเพิ่มเติม ซึ่งภาวะสูญเสียการได้ยินในผู้ใหญ่นั้น อาจมีอาการถามซ้ำ ต้องเพิ่มความดังของวิทยุและโทรทัศน์ ไม่เข้าใจบทสนทนาทั้งหมด หรือมีเสียงดังรบกวนในหู ส่วนภาวะสูญเสียการได้ยินในเด็กนั้น ผู้ปกครองสังเกตได้จากการที่บุตรหลานไม่ตอบสนองต่อเสียงดัง ฟังไม่เข้าใจ พูดช้า มีอาการแน่นหู หรือมีหนองไหลจากหู ดังนั้นจึงมีการออก application “hear WHO” สำหรับใช้กับระบบ iOS และ Android

กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “ลูกไม่ได้ยิน ทำอย่างไรดี” โดย คณาจารย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เรื่อง “ตรวจการได้ยินเองง่าย ๆ ด้วย application Hear WHO” โดย คณาจารย์แพทย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การตรวจสุขภาพช่องหู ออกจอภาพ และการตรวจสุขภาพการได้ยินผ่าน application Hear WHO, และการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากการได้ยิน จำนวน ๑๐ ป้าย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *