คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐  ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญโดยเฉพาะของภาคเหนือ และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการสุขภาพสัตว์ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยเลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการเลี้ยงสัตว์

อนึ่ง นอกจากการจัด การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว ยังมีนิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ ป้ายนิเทศให้ความรู้และงานศึกษาวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์ การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยและสัตว์เศรษฐกิจ การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยาย และการจำหน่ายและแสดงสินค้าจากบริษัทเอกชนอีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *