คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาลต่อไป

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ประชุมติดตามปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ร่วมประชุม

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการมารับฟังปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มแรงงานข้ามชาติซึ่งประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และการเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือนำเสนอแนวการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยก่อตั้งสหภาพแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานได้ในสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่ดี และได้รับสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร จะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *