“ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1” เชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย จัดมหกรรม ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1 มุ่งขยายผลจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไปและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการออกกำลังกายช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ภายใต้ campaign “พิชิต ๖๐ วัน ๖,๐๐๐ แคลอรี่” ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ทำได้ง่าย ทุกที่ และทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมการออกกำลังกายแล้วส่งข้อมูลสะสมระยะทางและระยะเวลาในแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งระบบจะบันทึก ประมวลผล ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point)

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน นั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้การส่งเสริมการกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดัน นโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ภายใต้ campaign “ก้าวท้าใจ” ซึ่งมีความหมายว่า ก้าวคือ ก้าวเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย ท้าคือ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหา NCDs และ COVID-19 และ ใจคือ ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกาย และมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

มหกรรม ก้าวท้าใจ Seas๐n 2 ต้านภัยโควิด-19 เปิดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคมนี้ และจะเริ่มสะสมระยะทางและระยะเวลาจริงตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคมนี้ รวม ๖๐ วัน แล้วจะประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนกันยายนนี้ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ต้องการขยายผลจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมออกกำลังกาย และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *