การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยมี นางอารีย์ สุรารักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา, นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, นายศรชัย ชมถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศำไทย, นายณรงค์ ออนแสง นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่, นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผยชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, และ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นางอารีย์ สุรารักษ์, นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา, และ นายศรชัย ชมถิ่น แถลงเรื่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ ๑๑ ความว่า เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง ขอเชิญเที่ยวงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคมนี้ – ๓ มกราคมปีหน้า ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น การประกวดพืชผลทางการเกษตร และของดีเมืองแกน, การย่างไส้อั่วสมุนไพรยาวที่สุดในโลกขนาดยาวกว่าครึ่งกิโลเมตรบนเตาย่างขนาด ๕x๕ เมตร น้ำหนักรวมโดยประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม, การประกวดไก่สวนงาม, การประกวดไก่ตั้ง ไก่ต่อ, การประกวดรำวงย้อนยุค, และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น

นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง แถลงเรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายณรงค์ ออนแสง แถลงเรื่อง การจัดงาน วันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ความว่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญร่วมงาน วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๗ ธันวาคมนี้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ได้แก่ นิทรรศการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ, ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์, และอาหารคุณภาพจากพืชผักอินทรีย์ ชีวีปลอดภัย

นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ แถลงเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ปลอดจาก COVID-19

ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร แถลงเรื่อง การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ FIRST Tech Challenge THAILAND

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *