การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี นายสมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส, นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๖ (เชียงใหม่), นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง, นายลัทธพล ทองดีเลิศ รองประธานชุมชนโหล่งฮิมคาว ฝ่ายประสานงาน, นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ, ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่, และ นายแพทย์วาที สิทธิ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายสมคิด ปัญญาดี, นายชาติชาย นาคทิพวรรณ, และ นายสุทิน พรหมปลัด แถลงเรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช โครงการแก้ปัญหาและป้องกันไฟป่าแบบบูรณาการ, การจัดนิทรรศการแผนป้องกันไฟป่า, และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ น้ำตกมณฑาธาร

พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ แถลงเรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางขึ้นพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

นางประนอม พานิชเจริญ และ นายลัทธพล ทองดีเลิศ แถลงเรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช กิจกรรมเยี่ยมชมสินค้สและกิจกรรมส่งเสริมรายได้และการท่องเที่ยวของชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง ความว่า โหล่งฮิมคาว ตั้งอยู่ที่บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เป็นชุมชนย่านริมแม่น้ำคาวที่ได้รับการสนับสนุนให้มีกาดต่อนยอน กาดที่รณรงค์ให้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ พูดจากันม่วน ๆ เป็นการเปิดชุมชนให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องการผลิตผ้าฝ้ายที่ได้มาตรฐานรางวัลชนะเลิศ GI บ้านเรือนส่วนใหญ่เน้นให้เป็นแบบล้านนา อีกทั้งมีการทำสลุงเงิน มีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยแต่ละบ้านจะเปิดบ้านจำหน่ายสินค้าของตน มีการทำเวิร์คชอป เปิดต้อนรับผู้ไปเยือนสัปดาห์ละ ๖ วัน เว้นวันพุธ

นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ แถลงเรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แถลงเรื่อง กิจกรรมฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่

นายแพทย์วาที สิทธิ แถลงเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส้รางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ความว่า สำนักงานป้องกับควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส้รางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พื้นที่เขต ๑ เชียงใหม่ ในวันที่ ๗ ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *