การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ โดยมี นายสมศักดิ์ แสนสุข ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่, ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่, นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และ นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี่ยะ ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ แสนสุข แถลงเรื่อง การคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงเดือนตุลาคม

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ แถลงเรื่อง ผลกระทบจากพายุโนอึลของจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัย ความว่า พายุโซนร้อนโนอึลอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอกศต่ำและสลายตัวเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหลายในพื้นที่ทั่วทุกภาค และเมื่อวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจกอิทธิพลพายุโนอีล โดยวิทยุสื่อสารแจ้งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และนำแผ่น One Map ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ตัวเมืองและดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ จวบจนปัจจุบันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยจังหวัดเซียงใหม่ ยังไม่ได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยจากอำเภอ หากประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สมารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่องค์กปกครองส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ หรือ สายด่วน ๑๗๘๔

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ แถลงเรื่อง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดการแสดง “ดนตรีล้านนาสู่สากล” ภาตใต้กิจกรรมล้านนาเอ็กซโป ๒๐๒๐

นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล แถลงเรื่อง โรงพยาบาลนครพิงค์จัดงานประชุมวิชาการวันมหิดล และครบรอบ ๔๐ ปี โรงพยาบาลนครพิงค์ ความว่า โรงพยาบาลนครพิงค์กำหนดจัดประชุมวิชาการวันมหิดล และครบรอบ ๔๐ ปีโรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายนนี้

นายยงยุทธ คุณรา แถลงเรื่อง เทศบาลเมืองแม่เหียะประชาสัมพันธ์การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ ๙ ความว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชุมชน สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป ในวันที่ ๓ ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นตันไป ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *