การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ขึ้น โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

ผู้แถลงข่าวและประเด็นในการแถลงมีดังนี้

พระวิมลมุนี รองประธานคณะพระธรรมจาริก แถลงเรื่องพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรพื้นที่สูง จำนวน ๑๖๙ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๔ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ พระอุโบสถวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ซึ่งกุลบุตรราษฎรพื้นที่สูงเหล่านี้มาจาก ๑๑ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุทัยธานี ใน ๑๑ กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ขมุ ไทใหญ่ ปาเก่อญอ ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ลั๊วะ อาข่า ฮ่อ และชาวพื้นราบถิ่นกันดาร ศรัทธาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก วัดเบญจมพบิตร กรุงเทพมหานคร ๐๒ ๒๘๐๒๒๗๓, มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ กรุงเทพมหานคร ๐๒ ๓๕๔๘๓๑๓, และสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหงัดเชียงใหม่ ๐๕๕๓ ๒๑๘๙๙๖

นางปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่

นายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุน We Love Chiangmai และผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้าจากภาคเอกชน แถลงเรื่อง ความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (We Love Chiangmai) ความว่า We Love Chiangmai ขานรับเปิดเมืองท่องเที่ยวด้วยแคมเปญคุ้มสุด ๆ “SUPER PRIVILEGE” จาก ๓๕ กลุ่มสินค้าและบริการ และผลิตภัณฑ์เด่น ๒๕ อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ๓๕ กลุ่มสินค้าและบริการเหล่านั้นได้แก่ ปางช้าง, โรงแรม, Zip Line, ATV, ยิงปืน, ล่องแก่ง, ขนส่งมวลชน, รถตู้, รถบัส, รถเช่า, Restaurant, Travel Agency, Souvenir Shop and Craft Ban Thawai, Souvenir Shop and Craft Sankampang, Spa, Massage, Health (โรงพยาบาลเอกชน), Beauty & Cosmetics, Fitness, Golfs, Airlines, Shopping Mall, Chiang Mai Night Safari, Chiang Mai Zoo, Botanic Garden, Rajapruek Royal Garden, Zoo Aquarium, Community Tourism, เสื้อผ้าและเครื่องประดับ, ร้านแว่นตา, เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, ของฝากของที่ระลึก, ยานยนต์, ร้านยาง, และวัสดุก่อสร้าง

นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ แถลงเรื่อง สำนักงานฟนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่แจ้งย้ายสถานที่ทำการเดิมจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) ไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร SMEs ๒ ชั้น ๑ (ทางเข้าประตู ๕) แต่จะมีการปิดปรับปรุงระบบระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคมนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายหนังสือเดินทาง โทร. ๐๕๓ ๑๑๒๒๙๑, และฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. ๐๕๓ ๑๑๒๗๔๘

และ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเรื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER ในรูปแบบ Virtual Run โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างกระแส และปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคมนี้ จะเริ่มเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒๕ สิงหาคมนี้ และประกาศผลในวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ ผู้ที่สะสมระยะทางได้ ๔๐ กิโลเมตรขึ้นไป จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้ที่มีระยะทางสะสมสูงที่สุดตลอดการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชาย ๓ รางวัล สตรี ๓ รางวัล พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-ภูเก็ต จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๒ ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมได้ทาง Application Line และ Facebook Fanpage: RUN Together 2020 โดยมีค่าสมัคร ๒๙๙ บาท พิเศษสมัครก่อนวันที่ ๑๐ กรกฏาคมนี้ ค่าสมัครเพียง ๒๕๐ บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าจัดส่งเสื้อและเหรียญ ๘๐ บาท รายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๑๑๐๔๘ ต่อ ๑๑๓, ๑๑๕

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *