การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่, นายชิดชัย อังคะไวมงคล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เป็นผู้แถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

ดร.ทรงยศ คำชัย แถลงเรื่อง การแจ้งเตือนประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในและนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนวการจัดกิจกรรมและงานประเพณีอย่างปลอดภัย ความว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาเป็นเวลา ๑๐๓ วันแล้ว ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่ ๔๑ ราย และดำเนินการตรวจหาเชื้อผู้ป่วยที่ไม่มีอาการในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขัง กลุ่มอาชีพเสี่ยง แรงงานต่างด้าว และกลุ่มผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ จำนวน ๓,๑๐๔ ราย ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ กรณีข้อกังวลของประชาชนว่าจะเกิดการระบาดระลอก ๒ หรือไม่นั้น การรักษาวินัยในการป้องกันตนเองจนเป็นนิสัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว การเว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น การหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด เมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ต้องลงทะเบียนเข้า-ออก หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ รวมถึงผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยังต้องรักษามาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและช่วยรักษาสถานการณ์ให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป แต่หากเกิดการระบาดระลอก ๒ ระบบสาธารณสุขของไทยก็มีความพร้อมที่สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้ และขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อ ไม่แชร์ และไม่เชื่อข่าวปลอมที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ศบค.), ศูนย์ข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่, และสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

นายชิดชัย อังคะไวมงคล แถลงเรื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ความว่า ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญยัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมี ๘ ขั้นตอน ได้แก่ สำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม โดยแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง, ประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม, ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, ประชุมคณะกรรมการผังเมือง, ปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน, รวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง, จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย, และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี แถลงเรื่อง การจัดงาน NSP Inmovation Fair 2020 โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Northern Science Park) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมสัมผัสผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม ในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมบริการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีครบวงจร ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายนนี้ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก แถลงเรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ด้านน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

พิพัฒน์ ศรีคะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *