การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ โดยมี นายนิตินัย สาสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่, นายวสรุจน์ รุจนพรหม นายแพทย์ขำนาญการ ๗ ส่วนบริการทางการแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่, นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่, พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาแห่งสหปนะชาชาติ, นางปองทิพย์ เที่ยงบูรณธรรม นักวิจัยอาวุโส สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายธนบดี ภู่สมบุญ ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่, และ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

นายนิตินัย สาสกุล และ นายวสุรจน์ รุจนพรหม แถลงเรื่อง ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ความว่า ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ ๑ ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๗ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้โดยสารปีละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ คน หรือเพิ่มขึ้นสองเท่า จากปัจจุบันที่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารปีละ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คน ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่พร้อมทางขับออกด่วน, งานก่อสร้างและพัฒนาลานจอดอากาศยานจาก ๒๐ หลุมจอด เป็น ๓๑ หลุมจอด, งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, งานพัฒนาอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบถนนการจราจรภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ แถลงเรื่อง การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ความว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ โดยให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด, ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่, เร่งรัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพัฒนาฟาร์มให้เข้าระบบมาฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์, เน้นย้ำให้เลี่ยงการใช้เศษอาหารในการเลี้ยงสุกร, เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมการลักลอบนำสุกรและซากสุกรเข้าราชอาณาจักร, เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร และผู้จำหน่ายเนื้อสุกร ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร, และ ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีชายแดนติดศาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ห้ามนำสุกร หมูป่า และเนื้อหรือผลิตภัณฑ์สุกรหรือหมู่ป่าเข้ามาในราชอาณาจักร

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ แถลงเรื่อง การย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

พลโทภาณุ โรจนวสุ, ดร.อมรวรรณ เรศานนท์, และ นางปองทิพย์ เที่ยงบูรณธรรม แถลงเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น Mobile Application CM Transit เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการรถประจำปางของจังหวัดเชียงใหม่

นายธนบดี ภู่สมบุญ แถลงเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “GHB Home Loan Fair @ เชียงใหม่” ความว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะจัดงาน “GHB Home Loan Fair @ เชียงใหม่” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคมนี้ ณ รวมโชคมอลล์ เชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ แถลงเรื่อง ผลการคัดเลือกคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *