การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ ๒ ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ซึ่งประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกิจกรรมหลักของเครือข่ายทุก ๆ ๒ ปี ภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy: INCBAA ) ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์นี้  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษ าและบุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ จากในประเทศและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy: INCBAA) ครั้งนี้ เริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุม และเป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี   เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้ Dr. Edward   Rubesch Program Director, Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) Center, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok เป็นองค์ปาฐกพิเศษ (Keynote speaker) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (Business Sustainability in Digitalization Era)” และมีการมอบรางวัลงานวิจัยให้แก่ผู้นำเสนอบทความจำนวน ๘ รางวัล ได้แก่ รางวัล GOLDEN AWARD จำนวน ๒ รางวัล, รางวัล SILVER AWARD จำนวน ๕ รางวัล, และรางวัล SUSTAINABILITY AWARD จำนวน ๑ รางวัล

นอกจากการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว ภายในงานยังมีการออกบูทวิชาการผลงานในการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ ๔ สถาบันเครือข่าย, บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่แต่ละสถาบันของเครือข่ายดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนา, และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ผลงาน และของที่ระลึกของคณาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย บรรยากาศของงานจึงเนืองแน่นด้วยนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปีนี้มีผู้ร่วมนำเสนอบทความทั้งสิ้น จำนวน ๗๔ บทความ และมีผู้สนใจร่วมงานการประชุมกว่า ๒๐๐ คน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *