กองบัญชาการเฉพาะกิจฯ ไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน ห้วงเดือนมกราคม–เมษายนนี้

เมื่อวันที่ ๓ มกราคมที่ผ่านมา พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า มอบหมายให้ชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ทั้ง ๑๕ ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำประชาคมในหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลด ละ และเลิกพฤติกรรมการเผาป่าและการเผาในพื้นที่โล่ง โดยตั้งเป้า จำนวน ๕,๐๐๐ ครั้ง ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งการจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดินไทย–เมียนมา ใน ๓ พื้นที่ชายแดน ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก

จังหวัดลำพูน ชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน กองพลทหารราบที่ ๗ จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่รณรงค์และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านทาปลาดุก หมู่ที่ ๕ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา โดยขอความร่วมมือให้เลิกเผาป่า ร่วมทำแนวกันไฟป่าในชุมชน และเตรียมชุดเผชิญเหตุในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ ก็ร่วมกับกองร้อยทหารราบที่ ๑๗๒๓ ฐานปฏิบัติการบ้านแพมกลาง จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนบ้านแม่ฮี้ ร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่วัดพระธาตุศรีชุม อำเภอปาย พร้อมขอความร่วมมือการไม่เผาป่า การเตรียมชุดเผชิญเหตุในการควบคุมไฟป่าระดับหมู่บ้านและระดับชุมชน ขณะที่กองร้อยทหารราบที่ ๗๒๑ ฐานปฏิบัติการสิงขร ๓ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน บริเวณบ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ ๘ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง และกองร้อยทหารราบที่ ๗๕๒ ขอความร่วมมือประชาชนบ้านปางคาม หมู่ที่ ๒ และบ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า ให้ร่วมทำแนวกันไฟในชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงโทษภัยผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นอันตรายที่เกิดจากฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดน่าน ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เลิกการเผาป่า ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *