กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ กองทัพภาคที่ ๓ ประชุมแก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ภายหลังค่า PM 2.5 ในพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่ผ่านมา พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เป็นประธานในการประชุมแก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานผ่านระบบ VTC ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า ค่า PM2.5, PM10, และ AQI อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และพบจุดความร้อนกว่า ๘๙ จุด เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ๑๒ จุด, พื้นที่ป่าสงวน ๒๕ จุด, และพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑๓ จุด

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ต้องช่วยขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันแก้ไปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อระดมเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ช่วยแก้ปัญหา เนื่องจากรัฐบาลและกองทัพบกห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หากค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานขณะนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาป่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เป็นต้น ก็ต้องขอความร่วมมือให้งดการเผาเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งหากค่า AQI อยู่ในระดับสูงเกิน ๑๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดก็จะต้องเข้าดำเนินการแก้ปัญหาทันที และระดมเครื่องมือฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อให้ฝุ่นละอองตกลงพื้นที่โดยทันที

สำหรับสถานการณ์จุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑-๒๘ มกราคมที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณจุดความร้อนในปี ๒๕๖๔ ลดลงร้อยละ ๖๐.๓๕ จากค่าสถิติพบว่า จังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุด ๔ จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และลำปาง ส่วนมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *