กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.๓ สน.) จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ หวังสร้างการรับรู้ป้องกันไฟป่า

พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.๓ สน.) กล่าวว่า ตลอดเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ยังคงรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM2.5 ระหว่าง ๘-๕๘ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM10 ระหว่าง ๑๒-๙๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI ระหว่าง
๑-๑๓๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ถึงเริ่มมีกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ สรุปจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา มีจำนวน ๔,๓๒๗ จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒๔๔ จุด, เกิดในพื้นที่ป่าสงวนฯ ๖๗๓ จุด, เขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ๕๒๒ จุด, พื้นที่ริมทาง ๙๔ จุด, พื้นที่เกษตร ๒,๔๗๘ จุด, และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ ๓๑๖ จุด

ส่วนกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ที่ผ่านมา พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงแต่ละจังหวัดลงพื้นที่นำเครือข่ายภาคประชาชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา รวมทั้งติดตามสถานการณ์ ค่า PM2.5, PM10, AQI ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๑๗ จังหวัด ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่, ร่วมทำแนวกันไฟ, ร่วมดับไฟ, และร่วมลาดตระเวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๓ ครั้ง และชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตลอดเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา จำนวน ๙๒ ครั้ง โดยลงพื้นที่พบปะประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า รวมทั้งตำบลและหมู่บ้านรอบดอยสำคัญที่เคยเกิดไฟป่า, ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสาย, และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เป้าหมาย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *