กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์จุดความร้อนสะสมและหมอกควันโดยรวม

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.๓ สน.) รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์จุดความร้อนสะสมและหมอกควันโดยรวม พบว่า สภาพอากาศช่วงนี้ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ เซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕-๒๒ เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๔ เซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๕-๑๔ เซลเซียส

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา มีค่า PM2.5 อยู่ระหว่าง ๑๒-๔๖ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 อยู่ระหว่าง ๑๙-๗๗ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ระหว่าง ๑๒-๘๔ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในห้วงวันที่ ๑-๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า ๗ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนในบางจังหวัด ส่วนจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่พื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างส่วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางวัน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร

การปฏิบัติงานของหน่วยในวันนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณถนนสายอำเภอดอกคำใต้ถึงอำเภอ จังหวัดพะเยา ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดน่านจัดทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา พร้อมออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๔ ขณะที่ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ ร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเพื่อชี้แจง/ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ บ้านห้วยเฮี๊ยะ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *