กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขยายผลหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขยายผลหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย พลตำรวจตรีอดุลย์ ดรุณเพท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ กลุ่ม ๙ และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๓/๖๒ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี ประกอบด้วย ดอกเตอร์หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทุนคนไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, พันตำรวจเอกปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, และ ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนอำเภอสันทราย จำนวน ๙๐๐ คน

ผู้สนับสนุนการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ พลตำรวจตรีอดุลย์ ดรุณเพท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕, พลตำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พันตำรวจเอกอภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ผลการปฏิบัติในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้

-ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสำนึกรัก เทิดทูน และความซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและพร้อมที่จะนำความความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *