กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”

เชียงใหม่ – กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และพิธีเปิดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (Kick Off) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า

นายรัฐพล นราดิศร กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันไม่ได้เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียว แต่เกิดขึ้นทั่วไปในภาคเหนือ โดยเกิดจากพื้นที่ทำกิน, พื้นที่ในเมือง, และปัญหาในเขตป่าทั้งสองป่า ทั้งป่าในพื้นที่อุทยานและป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ กองทัพภาคที่ ๓ จึงจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์หลักในการบูรณาการทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่มักเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในโซนใต้ ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป จึงเริ่มมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบ ทั้งการลาดตระเวนและการทำแนวกันไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกัน

พ.อ.พงศ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กล่าวว่า ที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (Kick Off) ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องต้น ในวันที่ ๑๔ มกราคมนี้ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การประชุมบูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบ VTC เกี่ยวกับการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง ๑ โดยแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุม และการจัดนิทรรศการในกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (Kick Off) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๓ และกองทัพบก เนื่องจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *