กองทัพภาคที่ ๓ คุมเข้มชายแดน ป้องกัน COVID-19

กองทัพภาคที่ ๓ คุมเข้มชายแดน ป้องกัน COVID-19

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและแนวการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ กอปรกับมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกราชอาณาจักรในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างจริงจัง โดยสั่งการให้กองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีแรงงานลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอยู่เป็นประจำ เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ ดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *