กองทัพน้อยที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพน้อยที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกพลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ ๔ ปี, เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และปฏิญาณตนจะทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีหน่วยทหารภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ ๓ ประชาชนจิตอาสา ประชาชนในชุมชนรอบค่าย และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในครั้งนี้ มีการทำความสะอาด ปัดกวาดสิ่งรกรุงรัง ตัดไม้ ดายหญ้า และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพราะพื้นที่สวนสุขภาพแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่มีกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน