กองกำลังผาเมืองและหน่วยงานความมั่นคงเตรียมความพร้อมรองรับผู้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคมที่ผ่านมา พลตรีนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า กองกำลังผาเมืองเตรียมความพร้อมรองรับผู้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ภายหลังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มข้าราชการและประชาชนที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ประกาศหยุดงานทั่วประเทศ และรวมตัวกันต่อต้านกองทัพด้วยความไม่พอใจ ทำให้มีแนวโน้มที่จะลุกลามไปในเมืองต่าง ๆ

จากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองด้านตรงข้ามจังหวัด เชียงใหม่ มีการชุมนุมประท้วงที่เมืองต่วนและเมืองสาดซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลแนวชายแดนจึงยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ส่วนด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงราย มีการชุมนุมประท้วงในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีการชุมนุมหน้าจุดผ่านแดนถาวรตรงสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ ๒ ส่งผลให้ต้องมีการปิดด่าน จำนวน ๒ ครั้ง ภายหลังมีการเปิดบริการตามปกติ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์การใช้กำลังทหารเมียนมาเข้าสลายการชุมนุมก็จะมีผลกระทบต่อฝ่ายไทย ซึ่งจะมีการลักลอบหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติและตลอดแนวชายแดนแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก โดยคาดว่า จำนวนผู้ที่จะอพยพเข้ามาไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน

พลตรีนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ กล่าวไปต่อว่า ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ ๓ ให้หน่วยตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง และป้องกันการเดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยใช้การลาดตระเวนเฝ้าตรวจและใช้เครื่องมือพิเศษในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ และให้ความสำคัญด้านการข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ในการเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในวันที่ ๑๖ มีนาคมที่จะถึงนี้ เบื้องต้น มีการจัดเตรียมพื้นที่แรกรับไว้ที่วัดถ้ำผาจมและวัดเกาะทรายคำ สำหรับพื้นที่พักรอชั่วคราวจัดเตรียมไว้ที่วัดปิยะพร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมมหาราช และหอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คน

ในห้วงที่ผ่านมามีการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งผลให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดนายทหารพระธรรมนูญอบรมให้ความรู้กำลังพลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น การเข้าเมือง การนำยานพาหนะเข้าออกแนวชายแดน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนวิธีบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อให้กำลังพลเข้าใจถึงข้อกฎหมายดังกล่าวและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน