กองกำลังผาเมืองเพิ่มความเข้มมาตรการสกัดกั้นแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังพบประเทศเพื่อนบ้านติดไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้น

เชียงราย – เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณท่าข้ามส้มโอ บ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย พ.อ.จักรกริศน์ เจริญโชติกาญจน์ ที่ปรึกษากองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการสกัดกั้นแรงงานข้ามชาติ พร้อมแถลงข่าวการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

พ.อ.จักรกริศน์ เจริญโชติกาญจน์ กล่าวว่า กองกำลังผาเมืองจัดกำลังทหารลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเขตแนวชายแดนที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสลับกับการใช้โดรนบินตรวจตรา หากพบมีการลักลอบข้ามพรมแดนก็จะดำเนินการจับกุมทันที ซึ่งขณะนี้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างในจุดที่มืดและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อตรวจตราตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงเพิ่มลวดหนามหีบเพลงในจุดต่าง ๆ ตามช่องทางธรรมชาติและท่าข้ามตรงจุดผ่อนปรนต่าง ๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงในแต่ละจุดอันจะทำให้ทำให้การลักลอบเข้าข้ามพรมแดนเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม กล่าวว่า การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ปัจจุบันจับกุมได้ ๑๐๖ ครั้ง ผู้ต้องหา ๓๓๒ ราย โดยร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ พรมแดนแม่สายในการคัดกรองก่อนผลักดันกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อยู่ในขณะนี้ สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีมาตรการในการป้องกันตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การแพร่ระบาดในประเทศไทย จนขณะนี้เกิน ๑๐๐ วันแล้วที่จังหวัดเชียงรายไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่จังหวัดก็ยังคงมีการติดตามและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะมีการเข้มงวดในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น โดยร่วมกับกองกำลังผาเมืองและหน่วยในพื้นที่ ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยรักษาแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง อีกทั้งมีการป้องกันและคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างรัดกุม จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าแตกตื่นหรือตื่นตระหนกจนเกินไป

นอกจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายด้านติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแล้ว มีรายงานว่า ชายแดนติดกับอำเภอเชียงแสนซึ่งมีคาสิโนตั้งอยู่นั้น ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตกค้างอยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน พยายามลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยข้ามแม่น้ำโขง แล้วแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไทยควบคุมตัวเพื่อส่งกลับสาธารณรัฐจีน โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ ๑๘ ราย ซึ่งจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการไม่ให้เข้ามาขึ้นฝั่งประเทศไทยโดยเด็ดขาดและจะให้กลับไปที่เดิมก่อนเนื่องจากยังไม่มาตรการรองรับกลุ่มคนดังกล่าวได้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน