กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มฝายพญาคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่”

กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มฝายพญาคำร่วมจัดกิจกรรม ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่ ในงานไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ เหมืองฝายพญาคำ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่ จุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เหมืองฝายพญาคำสู่อนาคต ภายใต้กิจกรรมไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ ซึ่งกำหนดให้ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของทุกปี

กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความศรัทธา ความร่วมมือ ความสามัคคี และการช่วยเหลือกันของชุมชนลุ่มน้ำฝายพญาคำ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ และผู้สนใจเรียนรู้ รวม ๘ ตำบล เกิดความเลื่อมใส เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษา เกิดความรัก หวงแทน และสำนึกในการบำรุงรักษาแม่น้ำร่วมกัน ทั้งร่วมบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการน้ำโดยระบบเหมืองฝายของชุมชนล้านนาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ของชุมชนให้คงอยู่และสืบสานในชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูระบบเหมืองฝ่ายพญาคำ และเพื่อเป็นการจุดประกายในการนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ฝ่ายพญาคำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

กิจกรรมในวันนี้เกิดจากการรวมตัวของภาคการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณลุ่มน้ำฝายพญาคำ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แก่ฝาย แก่เหมือง และกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่ ๘ ตำบลเชื่อมต่อสองจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการบูรณาการภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝายพญาคำและผู้สนใจ โดยเฉพาะการพื้นฟูภูมิปัญญาระบบเหมืองฝายพญาคำซึ่งเป็นฝายที่เก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฝายที่ผันน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่ลำเหมืองพญาคำ เพื่อหล่อเลี้ยงการเกษตรของประชาชนทั้งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ควรค่าแก่การสืบสานภูมิปัญญาการจัดการเหมืองฝายของบรรพชนให้คงอยู่สืบไป

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *