กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน ภายใต้โครงการยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Ecodesign) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu (ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม), และ นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ดีไซน์ไดเรกเตอร์ บริษัท นิวอาไรวา จำกัด เป็นวิทยากร ท่ามกลางผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กำหนดจัดงานงานหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรม LifeStyle กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายนนี้ ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ในครั้งนี้จะสามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัลได้อีกด้วย จำนวน ๕ รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1๑ รางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

และจะได้นำผลงานออกแสดง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครอีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *