กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มรื้อถอนรีสอร์ตผิดกฎหมายบนดอยม่อนแจ่ม หลังครบกำหนดสิ้นสุดยื่นอุทธรณ์ทางกฎหมาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มรื้อถอนรีสอร์ทผิดกฎหมายบนดอยม่อนแจ่ม หลังครบกำหนดสิ้นสุดยื่นอุทธรณ์ทางกฎหมาย

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมที่ผ่านมา นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อ ประชุมติดตามการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งของคณะทำงานแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ และความคืบหน้าการดำเนินคดีทางกฎหมายกับกลุ่มนายทุนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายกระทำผิด

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม กว่า ๑๓,๐๐๐ ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดอยม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง ในตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม พบว่า ขณะนี้มีผู้เข้าข่ายกระทำความผิด ด้วยการเข้าไปทำรีสอร์ตหรือประกอบธุรกิจเชิงโรงแรม จำนวน ๑๑๓ ราย ซึ่งเป็นการนำที่ดินไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง แบ่งเป็นกลุ่มที่ทำผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อย ๘๒ ราย และทำผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ๓๐ ราย โดยในกลุ่ม ๓๐ ราย นี้ มีการกระทำผิดชัดเจนจากการเปลี่ยนมือเจ้าของหรือขายกิจการให้กับนายทุนต่างชาติ จึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจนถึงที่สุด ซึ่งหลังจากมีการแจ้งความดำเนินคดีมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ก็เปิดโอกาสให้เจ้าของสถานประกอบการดำเนินการอุทธรณ์โต้แย้งและใช้สิทธิทางกฎหมายในการชี้แจงการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนอย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า ๘ เดือน จถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดและสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จึงใช้กฎหมาย มาตรา ๒๕ เพื่อเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยเริ่มต้นจากม่อนดอยลอยฟ้าเป็นรีสอร์ตแห่งแรกที่ถูกรื้อถอนหลังจากที่มีพยายามเร่งจัดระเบียบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขณะที่อีก ๒๙ รายที่เหลือ หลังจากนี้ก็จะต้องรื้อถอนเช่นนี้ต่อไปเช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มที่ทำผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อยอีก ๘๒ ราย นั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มีการพัฒนาการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงต่อไป

เพื่อให้การบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาที่ดินดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหา ไม่ให้มีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการแก้ปัญหาที่ดินที่ม่อนแจ่มประสบผลสำเร็จแล้วก็จะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาให้กับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ อื่น ๆ ทั่วประเทศได้

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม และพยุงศักดิ์ เทพแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *