สวรรค์ของคนรักกล้วยไม้ . . . สัมผัสความงามของกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ได้ตลอดปีที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

📣สวรรค์ของคนรักกล้วยไม้

Read more

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เตรียมเปิดบริการ “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” เชียงใหม่ แลนด์มาร์คดาราศาสตร์แห่งใหม่ ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในไทย ๑ กุมภาพันธ์นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่

Read more

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจา

Read more