นักท่องเที่ยวและผู้รักสุขภาพร่วมจุดผางประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณียี่เป็งที่บริเวณประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สืบสานประเพณี “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่”

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

🥳ลอยกระทงปี๋นี้ บ่ฮู้จะแอ่วตางใด 🤩 ขอเจินป้อแม่ปี้น้องไปแอ่วกิ๋นข้าวแล้วผ่อเสือกั๋นตี้ “ไทเกอร์คิงดอม แม่ริม เจียงใหม่” กั๋นเน่อครับ

เชียงใหม่ – 🍕ร้านอ

Read more

เชิญเที่ยวเทศกาลชมสวน (Flora Festival) ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

เชียงใหม่ – อุทยาน

Read more