ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอิทธิพลจากพายุซินลากู ห้วงวันที่ ๒-๔ สิงหาคมที่ผ่านมา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กอง

Read more

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมนี้ เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เนื่อง

Read more

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมหน่วยงานความมั่นคง เปิดปฏิบัติการสยบไพรี ๖๓ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

สำนักงานป้องกันและปราบปร

Read more

อำเภอสันทราย โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

อำเภอสันทราย โดยสำนักงาน

Read more

“RUN” ยกทัพผลงานวิจัยเด่นกว่า ๓๐ ผลงาน จาก ๘ มหาวิทยาลัยเครือข่าย แสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทย

Read more

รมช. เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว

Read more